Transporti

  • Transporti dhe dorëzimi

Kohët e afishimit të shfaqur në pocioutlet.al i referohen kohës së parashikuar që nevojitet për paketat për të lënë duart tona. Meqenëse ofrimi aktual i porosisë suaj mund të ndikohet nga shumë ngjarje përtej kontrollit të hitech.al sapo ai të lërë objektet tona, ne sugjerojmë që nëse konsumatorët kanë një rast apo ngjarje të veçantë që ata dëshirojnë të marrin përpara artikullin e tyre, si p.sh. ditëlindjen, këshillojmë që ata të porosisin artikujt e tyre edhe më parë. Hitech.al nuk mund të mbajë përgjegjësi për dërgesat e vonuara. Ne, megjithatë, do të punojmë me ju për të siguruar një eksperiencë sa më të mirë blerjeje. Për një shpërndarje të qetë dhe paqe mendore, ne fuqimisht rekomandojmë që klientët të blejnë sigurimin e transportit gjatë kryerjes së porosisë. Në rast se paketa juaj ka një problem të shkakruar prej transportit, hitech.al do t’ju dërgojë paisje zëvendësimi pa pagesë. Nëse artikulli nuk është më në magazinë, ne do t’ju ofrojmë një mundësi rimbursimi.  Çdo porosi e cila  nuk ka sigurim të transportit nuk do të jetë përgjegjësi e hitech.al dhe konsumatori merr përgjegjësinë e plotë për paketën e tyre gjatë procesit të transportimit.

Hitech.al ofron informacione nëpërmjet parullave në faqen tonë dhe përmes “Newsletters” për klientët, të cilat ofrojnë hollësira për vonesat e transportit për shkak të sezonit të pikut të Krishtlindjeve(ose raste të ngjashme) dhe inkurajon konsumatorët që të porositnin paraprakisht. Prandaj nuk mund të mbajmë përgjegjësi nëse një klient nuk e merr porosinë e tyre në kohë për Krishtlindje.

Mund të ketë raste kur hitech.al konfirmon porosinë tuaj por më pas mëson se nuk mund të furnizojë produktin e porositur. Në rast se ne nuk mund të furnizojmë një produkt që keni urdhëruar në kohën e duhur, Hitech.al do të kontaktojë klientët dhe do të ofrojë për të anulluar porosinë dhe për të kompensuar plotësisht koston e blerjes.
Ne përpiqemi që procesi i shpërndarjes të jetë sa më i thjeshtë dhe ne mund ta dërgojmë porosinë tuaj në shtëpi ose në vendin tuaj të punës.

Afatet dhe dërgesat llogariten në ditë pune nga e hëna deri të premten. Në rastin e festave të mëdha si Krishtlindjet dhe Vitit të Ri, ju lutemi të lejoni kohën shtesë të dorëzimit. Gjatë atyre rasteve të veçanta ne do të japim njoftime për të pasqyruar vonesat e mundshme.

Konsumatorët janë përgjegjës për ofrimin e adresave të plota dhe të sakta të transportit. Hitech.al nuk mund të bëjë ndryshime në adresën tuaj të transportit pasi të jetë dërguar një paketë dhe hitech.al nuk është përgjegjës për paketat e humbura për shkak të adresave jo të plota ose të pasakta.

Hitech.al nuk mund të jetë përgjegjës për çdo paketë që nuk arrin të dorëzohet për shkak të problemeve doganore vendore dhe është shkatërruar për shkak se sendi është i paligjshëm në vendin e destinacionit. Konsumatorët janë vetëm përgjegjës për respektimin e ligjeve të tyre vendore. Ne gjithashtu nuk mund të mbajmë përgjegjësi për çdo taksë të importit që mund të ndodhë dhe është përgjegjësi e vetme e klientëve të paguajnë këtë tarifë, nëse ka.

Siguracioni i transportit nuk mbulon asnjë problem doganor, duke përfshirë por pa u kufizuar në, mallrat që janë shkatërruar ose konfiskuar për shkak të statusit të tyre të paligjshëm në ndonjë vend destinacioni të dhënë.

Nëse blerësi refuzon paketën për shkak të detyrimeve të importit ose taksave, blerësi merr përgjegjësinë e plotë për të gjitha shpenzimet e përfshira në proces.

Të gjitha porositë e raportuara si “dorëzuar” nga kompanitë e transportit konsiderohen të dorëzuara. Hitech.al nuk mund të jetë përgjegjës për mosdhënien në këtë rast.

Nëse dorëzimi dështon për ndonjë arsye dhe adresa e dërguar është adresa e saktë e ofruar nga klienti, hitech.al nuk mund të jetë përgjegjës nëse një paketë është kthyer tek ne.

Cilado që urdhëron klienti është ajo e cila transportohet. Nuk mund të mbajmë përgjegjësi për klientin që merr artikullin e gabuar nëse vendosin porosi të gabuar.

Të gjitha mos-pranimet e porosive duhet të raportohet brenda 1 dite nga data e transportimit të sendit tek ju. Kjo vlen për normën e sheshtë, postën prioritare dhe metodat standarde të transportit. Të gjitha çështjet e dërgimit të përshpejtuara duhet gjithashtu të raportohen brenda 1 dite nga data e dërgesës. Pas kësaj kohe nuk do të jemi në gjendje të hetojmë dhe nuk do të ofrohet kompensim. Ju lutem vini re se kjo politikë nuk zbatohet për paketat e dërguara nëpërmjet metodave të përshpejtuara të transportit të transportit që janë paraqitur si të dorëzuara në faqen e internetit të ndjekjes së kompanisë së transportit .