Politika e Rimbursimit

Nëse nuk jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj, mund ta ktheni porosinë tuaj për një rimbursim të plotë ose ta shkëmbeni për diçka tjetër. Ju mund të ktheni ose të shkëmbeni blerjen tuaj deri 48 orë nga data e blerjes. Produktet e kthyera ose të shkëmbyera duhet të jenë në gjendjen që i keni marrë ato dhe në kutinë origjinale dhe / ose paketimin.