Mundësi kthimi

Mundësia e kthimit të produktit

Çdo blerës në platformën elektronike ka të drejtë brenda 24 orëve të kthejë produktin në adresën e Hitech.al, nëse produkti nuk është sic është përshkruar nëëebsite, apo ka defekt ose problem tjetër. Klienti duhet të dorëzojë produktin mbrapsht me të gjithë aksesorët e tij në paketimin orgjinal, pa shenja gërvishtjeje apo dëmtime të shkaktuara prej tij, gjithashtu duhet të dorëzojë faturën me të cilën është shoqëruar produkti i tij në momentin e blerjes. Në rastet kur plotësohen kushtet e sipërpërmendura, klienti zëvendëson produktin ose i kthehet në llogari shuma e paguar për produktin e kthyer.

 

  • Mallrat e pasakta / të dëmtuara

Ne përpiqemi shumë të vështirë për të siguruar që ju të merrni porosinë tuaj në gjendje të pacenuar. Nëse nuk merrni produktet e porositura, ju lutemi na kontaktoni. Në rast nuk ka gjasa që produkti të vijë i dëmtuar ose i gabuar, ju lutemi na kontaktoni menjëherë.

  • Përshkrimet e produkteve

Ndërsa përpiqemi në mirëbesim që të jemi sa më të saktë që të jetë e mundur, ne nuk garantojmë që përshkrimet e produkteve ose përmbajtje të tjera të jenë të sakta, të plota, të besueshme ose pa gabime. Kohë pas kohe mund të ketë informacion mbi Hitech.al që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet dhe disponueshmërinë.

Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin në çdo kohë pa njoftim paraprak. Nëse një specifikim i produktit kryesor ndryshohet pasi të vendosni një urdhër ose brenda shtatë ditëve të dorëzimit, mund të anuloni dhe të ktheni porosinë për një rimbursim të plotë.