Mënyrat e Pagesës

Blerjet në pocuoutlet.al janë të sigurta, të shpejta dhe tê përshtatshme. Për ta bërë jetën më të lehtë, ne pranojmë një mori të metodave të sigurta të pagesave të dizejnuara për të qenë krejtësisht të sigurta dhe miqësore. Kur ju bleni në pocuoutlet.al, privatësia juaj dhe siguria në internet janë gjithmonë të garantuara.

PayPal: metoda më e përshtatshme e pagesës në botë

Hitech.al kryesisht përdor PayPal për të përpunuar pagesa të sigurta. Nëpërmjet PayPal, ne pranojmë MasterCard, VISA, American Express dhe transferimin bankar (kartë debiti).

Pagesa me anë të Kartës së Kreditit

Mund të pranojmë edhe pagesën me Kartë Krediti duke përdorur Mastercard ose Visa.

Lexoni më shumë për garancitë tona të sigurta dhe si Hitech.al mbron sigurinë tuaj në internet.

Për çdo kërkesë për pagesë, Qendra jonë e Ndihmës gjithmonë është e lumtur t’ju ndihmojë dhe të punoni së bashku për të zgjidhur ndonjë problem.

• Ne pranojmë: Visa, Mastercard, Amex, Elo, Hipercard & Diners Club (Amex dhe Elo në dispozicion pas JAN 27 2019).
• Pocioutlet.al nuk është përgjegjës për mbledhjen / rimbursimin e ngarkesave shtesë të bëra, p.sh. Tatimi IOF ose Pagesat e Interesit.
• Taksa shtesë mund të vendosen nga kompania juaj CC përmes partneve tanë që ofrojnë mundësitë e pagesës.